Model komunikacji wg Shannona

Model komunikacji Shannon Weaver

Praca Shannona i Weavera poświęcona teorii komunikacji to chyba najsłynniejsza praca magisterska w historii nauki. Świetny matematyczno-cybernetyczny model został bardzo dobrze przyjęty także i przez przedstawicieli nauk humanistycznych, takich jak: semiotyka i językoznawstwo. Nauczanie teorii komunikacji zaczyna się zazwyczaj od tego jakże eleganckiego schematu. Tak jak kognitywistyka odwołuje się do metafory komputerowej jako schematu działania umysłu, tak i Shannon znajduje najlepsze wyjaśnienie zjawiska komunikowania w urządzeniach mechanicznych, takich jak: telefon,radio czy telegraf. Nadajnik, odbiornik, kanał, źródło zakłóceń i inne definicje zawarte w tym schemacie, dają nam jasną terminologię do opisu niemal każdej sytuacji komunikacyjnej. Poniżej znajduje się bardziej konkretna ilustracja teorii Shannona-Weavera.
model komunikacji