Marsz Napoleona na Moskwę


Edward Tufte autor The Visual Display of Quantitative Information miał o powyższym schemacie powiedzieć, że jest to najlepsza grafika statystyczna jaką kiedykolwiek stworzono. Autor schematu Charles Joseph Minard na płaskiej mapie potrafił pokazać co najmniej kilka zmiennych:

  • kierunek marszu armii Napoleona na Moskwę, miejsca rozdzieleń i połączeń się poszczególnych oddziałów;
  • wahania temperatury które dziesiątkowały wojska dowodzone przez Napoleona;
  • dramatyczny spadek liczebności armii.

 

Oto kilka ciekawych faktów dotyczących wyprawy Napoleona na Moskwę:

  • Napoleon wkraczając na teren Rosji dowodził oddziałami liczącymi ponad  400 tys. żołnierzy – wrócić udało się tylko 10 tysiącom.
  • Szczególnie nieprzyjazna dla Wielkiej Armii okazała się być pogoda – temperatura w zimie spadała do -30 stopni Celsujusza. Jak to wpływało na morale żołnierzy możemy sobie tylko wyobrazić.
  • Piechurzy którym udało się powrócić z marszu na Moskwę pokonali w sumie 2 tys. kilometrów.

Kapitalizm wg Karola Marksa

Kapitał Karola Marksa to jedno z najbardziej wpływowych dzieł XIX wieku. Myśl Marksa nie tylko wywołuje gorącą dyskusję nad charakterem stosunków społecznych ale także inspiruje coraz nowsze pokolenia do zmieniania świata. Choć można zastanawiać się nad prawdziwością wniosków Marksa, to trudno  odmówić mu  ogromnego wpływu na historię myśli zachodnioeuropejskiej. To co nazywamy dziś Lewicą jest historycznie niemal zawsze powiązane z teorią Marksa. Właściwie to nie ma dziedziny w której nie wykorzystanoby w jakiś sposób idei autora Kapitału – od teorii kultury (szkoła frankfurcka) po ruch alterglobalistyczny.

Obecnie marksizm nie jest modny. Wiele autorytetów uważa marksizm za ideologie skompromitowaną (patrz próby budowy społeczeństw komunistycznych w takich krajach jak ZSSR czy Chiny). Marks, któremu bliżej do człowieka o dużej wrażliwości społecznej niż zbrodniarza w stylu Stalina, ma ten sam problem co Nietzsche, który z kolei był oskarżany o inspirowanie hitleryzmu.

Kiedy powstawało dzieło Karola Marksa, w krajach Europy Zachodniej dynamicznie rozwijał się przemysł. Jednocześnie pojawiały się coraz większe różnice ekonomiczne pomiędzy klasą posiadającą (kapitaliści, burżuazja) a klasą robotniczą. Pozbawieni środków produkcji robotnicy zmuszeni byli do sprzedaży własnej pracy za grosze. Rzecz jasna wyzysk nie narodził się w XIX wieku. Był obecny w społeczeństwach od zarania dziejów. Od starożytności gdzie niewolnik był własnością patrycjusza po feudalizm gdzie chłop zmuszony był do kiludniowej pracy za darmo na rzecz szlachcica. Stan wyzysku nie trwa wiecznie. Warstwy wyzyskiwane w końcu buntują się przeciw wyzyskiwaczom, dochodzi do rewolucji i ustalenia nowego porządku społecznego. Dostrzegając tę prawidłowość autor kapitału uznaje, że historia świata to nic innego jak walka klas. Tym samym przenosi dialektykę Hegla w świat życia społecznego.

Na powyższym schemacie czyścibut za drobną opłatą pastuje buty bogacza. Proletariusz zmuszony jest do sprzedaży swojej pracy gdyż tylko w ten sposób może utrzymać się przy życiu. To co najbardziej istotne w teorii Marksa to kwestia sprawiedliwości takiej wymiany. Marks zauważa, że gdy przemysł się rozwija to wartość siły roboczej jest mniejsza niż wartość wyprodukowanych przez nią dóbr. Marks tę różnicę nazywa wartością dodatkową, i zaznacza, że dzięki niej kapitalista może się  bogacić. Kolejną ważną kwestią jest problem alienacji. Po pierwsze pieniądz, a właściwie jego anonimowa siła sprawia, że stosunki pomiędzy ludźmi stają się czysto materialne. Po drugie, robotnik wytwarzając pewne dobro, szybko traci z nim kontakt. Jest niejako wyobcowany z własnej pracy – uważa, że wartość ma sam wytwór a nie praca która jest potrzebna do jego wytworzenia.

Początkowo stosunki własnościowe nie wchodzą w sprzeczność ze sposobem produkcji dóbr. Jednakże w procesie historycznym rodzi się i  rozwija pomiędzy nimi antagonizm. Kapitalista kumuluje kapitał, podczas gdy proletariusze coraz bardziej ubożeją. W końcu dochodzi do rewolucji. Klasa wyzyskiwana przejmuje środki produkcji a dotychczasowi właściciele zostają wywłaszczeni.

PS. To pierwsza infografika stworzona przez Schematicusa. Mam nadzieję, że się Wam podoba. Podczas jej przygotowania wykorzystaliśmy świetną ilustrację kikucHiro, oraz Atlas Filozofii Kunzmana.

Model komunikacji wg Shannona

Model komunikacji Shannon Weaver

Praca Shannona i Weavera poświęcona teorii komunikacji to chyba najsłynniejsza praca magisterska w historii nauki. Świetny matematyczno-cybernetyczny model został bardzo dobrze przyjęty także i przez przedstawicieli nauk humanistycznych, takich jak: semiotyka i językoznawstwo. Nauczanie teorii komunikacji zaczyna się zazwyczaj od tego jakże eleganckiego schematu. Tak jak kognitywistyka odwołuje się do metafory komputerowej jako schematu działania umysłu, tak i Shannon znajduje najlepsze wyjaśnienie zjawiska komunikowania w urządzeniach mechanicznych, takich jak: telefon,radio czy telegraf. Nadajnik, odbiornik, kanał, źródło zakłóceń i inne definicje zawarte w tym schemacie, dają nam jasną terminologię do opisu niemal każdej sytuacji komunikacyjnej. Poniżej znajduje się bardziej konkretna ilustracja teorii Shannona-Weavera.
model komunikacji