Czym właściwie jest doktorat ?

Wykładowca Matt Might świetnie pokazał jaką część wiedzy udaje się nam zasymilować  podczas wielu lat edukacji. Pierwszy krąg to szkoła podstawowa i gimazjum następnie szkoła średnia, później studia licencjackie i studia magisterskie.

Jak widać w początkowych etapach edukacji przyswajamy wiedzę ogólną. Na studiach zaczynamy specjalizować się w określonych dziedzinach. Gdzie zatem umieszczona jest wiedza zdobyta podczas studiów doktoranckich? Przyjmując, że powyższy okrąg reprezentuję całą ludzką wiedzę, podczas studiów doktoranckich mamy okazję dotrzeć do jej granic. Obronienie doktoratu równa się z dodaniem własnego kamyczka do ogrodu nauki.


Źródło

Jak działa internet?

W Internecie spędzamy już po kilka godzin dziennie. Jak dokładnie działa to medium przedstawia poniższa infografika.

 1. Jak różne komputery posiadające odmienne systemy operacyjne mogą się ze sobą komunikować? Możliwe jest to dzięki specjalnemu językowi zwanemu protokołem. Dominującym protokołem w Internecie jest TCP/IP.
 2. Komputery w sieci adresowane są poprzez numery IP. Mają one postać ###.###.###.###. Gdzie # jest cyfrą.
 3. Także twój komputer ma przypisany adres IP identyfikujący go w sieci. Może to być zarówno adres statyczny jak i dynamiczny (przyznawany podczas każdego logowania).  Za przyznanie adresów IP odpowiada twój dostawca internetu (ISP). Dostawca musi także przechowywać rejestry odwzorowań numer IP – użytkownik, więc kiedy coś przeskrobiesz w Internecie,  nie będzie większych problemów z identyfikacją. Anonimowość w internecie jest mitem. Chyba że korzystasz z sieci TOR.
 4. Skoro komputery identyfikowane są za pomocą numerów IP, to jak jest możliwe surfowanie za pomocą adresów typu youtube.com? Bardzo prosto. Serwery DNS są odpowiedzialne za zamianę długich i trudnych do zapamiętania adresów IP na adresy domenowe typu youtube.com.  Niemal zawsze przy konfiguracji połączenia internetowego musisz podać adres serwera DNS.
 5. Komputery posługują się kodem binarnym złożonym z jedynek i zer. Kod ten musi zostać zamieniony na analogowy sygnał elektroniczny który następnie przesyłany jest kablami telefonicznymi, drogą radiową itp.  Dostawcy internetowi przesyłają dalej sygnał za pomocą światłowodów. Aby komputer adresat mógł odebrać wiadomość musi zajść analogiczna zamiana po jego stronie. Sygnał świetlny zamieniany jest na sygnał elektroniczny a ten następnie na kod cyfrowy.
 6. Dostępem do  Internetu mogą pochwalić się  niemal 2 miliardy ludzi. Czyli jedna czwarta ludzkości. Zdobycie 50mln użytkowników zabrało Internetowi zaledwie pięć lat. Dla porównania zdobycie podobnego audytorium zabrało stacjom radiowym aż 38lat.
 7. Światowym liderem jeżeli chodzi o przetwarzanie danych elektronicznych jest USA.
 8. Serwisy internetowe fizycznie umieszczane są w tkz. data centers. Są to duże pomieszczenia w których znajduje się ogromna liczba serwerów. Energia potrzebna do zasilania takich centrów to ok 40 megawatów. To tyle ile zużyje 35,000 gospodarstw domowych.

Źródło www.makeuseof.com

Nakłady na energię odnawialną w USA

Powyższa infografika pokazuje nakłady rządu USA na rozwój źródeł energii alternatywnej.  Budżet przeznaczony na poszukiwania innych źródeł energii  jest  stosunkowo niski jeśli porównamy go z mniej istotnymi – wydawałoby się –  wydatkami Amerykanów na  przemysł pornograficzny, kawę, wodę w butelkach czy opalacze.

Zobaczmy jak  kształtują się nakłady na rozwój źródeł energii alternatywnej w miliardach dolarów:

 • biopaliwa – 0,235
 • złoża geotermalne – 0,05
 • elektrownie wodne – 0,03
 • elektrownie słoneczne – 0,32
 • elektrownie wiatrowe – 0,075
 • elektrownie wodorowe – 0

Dla porównania zobaczmy ile mieszkańcy Stanów Zjednoczonych wydali  na operacje plastyczne, tabletki odchudzające, wizyty u wróżek itp.  (w miliardach dolarów)

 • chirurgia plastyczna – 15,1
 • kawa – 17,9
 • odchudzanie – 363
 • loterie – 52,4
 • przemysł pornograficzny – 13
 • woda w butelkach – 15

Powyższe dysproporcje najpewniej będą się utrzymywać do czasu kiedy zaczniemy mieć poważne problemy z eksploatacją tradycyjnych źródeł energii.