Nagrody Nobla według państw

Przyznawana od 1901 roku nagroda Nobla jest najbardziej prestiżowym wyróżnieniem naukowym na świecie. Powyższa infografika pokazuje jak kształtuje się rozkład tych nagród na poszczególne kraje. Nie kwestionowanym liderem są oczywiście Stany Zjednoczone z 320 nagrodami. Na dalszych pozycjach znajduje się Wielka Brytania(116), Niemcy(103), Francja(54) oraz Szwecja(28). W zestawieniu znajduje się również Polska z 12 Noblami przyznanymi w takich dziedzinach jak literatura(5), fizyka(1), chemia(1), medycyna(1) oraz nagroda pokojowa(2). Oto polscy laureaci nagrody Nobla:

 • Literatura
  1. Henryk Sienkiewicz (1905)
  2. Władysław Reymont (1924)
  3. Isaac Bashevis Singer (1978)
  4. Czesław Miłosz (1980)
  5. Wiesława Szyborska (1996)
 • Fizyka
  1. Maria Skłodowska-Curie (1903)
  2. Georges Charpak (1992)
 • chemia
  1. Maria Skłodowska-Curie (1911)
  2. Roald Hoffmann (1981)
 • medycyna
  1. Tadeus Reichstein (1950)
 • pokojowa
  1. Lech Wałęsa (1983)
  2. Joseph Rotblat (1995)

Warto tu wspominieć o tym jak problematyczne może być określenie narodowości danego laureata. Co jest głównym wyznacznikiem? Miejsce urodzenia, obywatelstwo czy to, za kogo uważa się nagrodzony? Laureaci często stają się przedstawicielami kilku krajów co łatwo można wytłumaczyć potrzebą budowania dumy narodowej. Z wymienionych wyżej  laureatów tylko Władysław Reymont, Czesław Miłosz, Wiesława Szymborska oraz Lech Wałęsa mieli polskie obywatelstwo w chwili wręczania nagrody. Henryk Sienkiewicz oficjalnie był poddanym cara rosyjskiego, Maria Curie Skłodowska miała obywatelstwo francuskie.  Pozostali wprawdzie urodzili się na ziemiach polskich ale większość swojego życia spędzili za granicą, i tam tworzyli dzieła, które dały im nagrodę Nobla.